Trung Quốc Vòng bi bi nhà sản xuất
CÔNG TY TNHH VÒNG BI WUXI YONGSHENG.

Nhà cung cấp vòng bi công nghiệp ưa thích nhất thế giới!

Tin tức

March 22, 2019

Khách hàng Ấn Độ đến để thảo luận về hợp tác trong lễ hội holi

Ông Ashish và Pradhan đến thăm trong lễ hội Holi quan trọng của họ. Họ muốn tìm một nhà cung cấp đáng tin cậy có thể

cung cấp cho họ mang chất lượng tốt thay vì mang thương hiệu USA. Trong cuộc họp, chúng tôi đi đến một thỏa thuận

để hợp tác cuối cùng.

Chi tiết liên lạc